ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จัดโดยธนาคารออมสินt23aSmMoiW_1527844518

1528163372655

1528163377473