ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ

นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุให้กับนายบุญเพ็ง อินห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ กรณีประสบอุบัติเหตุสูญเสียนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือDSC04161