ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบโล่และเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบโล่ เกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 14 ท่าน DSC04251

DSC04243

DSC04245