ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสงัด ชะนะชัย  ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเงินทุนจากมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุนDSC04414 DSC04415 DSC04417 DSC04408