ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.50 น. นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเช็คค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทของนายเอนก แวงวรรณ สมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม โดยมีนางจงกร แวงวรรณ เป็นผู้รับมอบ ค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวนเงิน 100,000 บาท DSC04669

DSC04670

DSC04671