ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสงัด ชะนะชัย ผอ.สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบเข็คค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้แก่ทายาทของนายธีระ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถึงแก่กรรม โดยมีนางรัตนา กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาทDSC04672

DSC04673