ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ และนายรัฐศาสตร์ ทิพย์อักษร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ได้ร่วมเข้ารับการอบรม โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง ณ ห้องประชุมโรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์DSC04655

DSC04653

DSC04652

DSC04651

DSC04654

DSC04650