ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเช็คค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาท นายเกษม   ปราบหนองบัว สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผู้เสียชีวิต  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์DSC01656