ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือครูผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 21 กันยายน 2559 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือ นายปราศรัย  อร่าม ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครูผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2,173 บาท  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC02443