ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมงานฌาปนกิจศพนายสราวุธ  งามธงไชย และมอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 200,000 บาท ณ วัดขุนก้อง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03600 DSC03602 DSC03603