ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการ ช.พ.ส. จังหวัดสกลนคร

นายสงัด  ชะนะชัย  ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมงานประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการ ช.พ.ส. จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร

11