“พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”วันครูประจำปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 จังหวัดบุรีรัมย์. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

IMG_5490 IMG_5491 IMG_5492 IMG_5493