พิธีมอบบ้านตามโครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.

วันที่ 26 กันยายน 2560 คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุกุล สุวรรณธาดา ได้ทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.ให้กับนายศุภชัย สุวรรณแสวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ P_20170926_091001_1_p

P_20170926_083805_1_p

P_20170926_093839_1_p

P_20170926_094012_1_p

P_20170926_094238_1_p

P_20170926_094531_1_p