ภาพกิจกรรมโครงการ สกสค.สัญจร

วันที่ 25 ก.ค.2652 ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์ ) อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์67337894_2428796660700003_3327177062447316992_n