มอบทุนมูลนิธิทวี บุยเกตุ ประจำปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบทุนมูลนิธิทวี บุยเกตุ ประจำปี 2559 จำนวน 5,000 บาท  ให้แก่เด็กชายอธิวัฒน์  เชือกรัมย์ นักเรียนโรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC03584