มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสงัด ชะนะฃัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์139649843_159153262384110_7171843465601578682_n138794827_1810546659111449_6383815236365912067_nมอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_1

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_2

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_3

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_4

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_5

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_6

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_7

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_8

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_9

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_10

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_11

มอบรางวัลพระพฤหัสปี64_๒๑๐๑๑๔_12

รายชื่อ035