มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายสงัด   ชะนะขัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  มอบเงินค่าจัดการศพนางรำเพย   บ่อไทย            สมาชิก ช.พ.ค.  จำนวน 200,000 บาท  ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

DSC01661 DSC01659