รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.สำเริง  กุจิรพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์  และได้มอบนโยบาย เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งาน ช.พ.ค. ช.พ.ส  การติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้  ช.พ.ค. สวัสดิการต่างๆชองพนักงานเจ้าหน้าที่   ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ DSC04447 DSC04441 DSC04448 DSC04452 DSC04454 DSC04442