รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

128749707_181841056919688_6866655921705714550_n