ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟบุรีรัมย์สันติ 9 ดี” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรรม

นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟบุรีรัมย์สันติ 9 ดี”ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรรม  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

DSC02225 DSC02207 DSC02203 DSC02217

DSC02193 DSC02195