…ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559 “สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่”…

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์DSC01441 DSC01429

ดาวโหลดที่นี่