ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

17431510_1574580715905244_2112736075_o