วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

วันที่ 9 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้จัดงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ครบรอบ 15 ปีสถาปนา สกสค