ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟบุรีรัมย์สันติ 9 ดี”

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2559 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟบุรีรัมย์สันติ 9 ดี”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สังกัดต่างๆ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยให้ส่วนราชการมีการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรรม  ณ โรงแรม เดอสิตา ปริ๊นเซส บุรีรัมย์   และในครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับธงเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

DSC01941 DSC01976 DSC01984 DSC01988 DSC02000 DSC02032 DSC01982 DSC01987DSC02043 DSC02051