สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

กฐิน