สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปีบริบูรณ์)

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.กรณีพิเศษ (อายุ 35 – 60 ปีบริบูรณ์) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)