สำนักงานแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
จากเดิม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็น เวลา 08.00 – 12.00 น.ปิดทำการ 1111210