สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้อย่างทั่วถึง

DSC03164

DSC03153

DSC03162