สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ”พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน”

 

DSC02251

ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ สวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ”พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙