สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน  วันที่ 9 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์

DSC02336 DSC02258 DSC02273DSC02346

DSC02282 DSC02296 DSC02331 DSC02341 DSC02330