สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญถิ่น ทิพย์อักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยนายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายบุญถิ่น ทิพย์อักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ณ วัดถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

035

034

043 039