สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 คนใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายนายสมศักดิ์ ชอบธรรมดี มาดำรงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

14907243_1258033207597367_9074730334239123544_n