สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้นักเรียน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โดยในเวลา09.30 น. มอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแสลงพัน ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และช่วงเวลา 13.30 น. มอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ DSC04115 DSC04118 DSC04132 DSC04140 DSC04145 DSC04147 DSC04097