สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งปิดทำการ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งปิดทำการ วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ไปประชุมและอบรมสำนักงาน สกสค