สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสงัด  ชะนะชัย ผู่้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

DSC01743 DSC01746

DSC01742