สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คนใหม่

วันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่ สำนักงานสกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางภานิชา อินทร์ช้าง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

14813395_1402381346458516_1641511864_o