สำนักงาน สกสค.จ.บุรีรัมย์ แจ้ง QR CODE ของสำนักงาน

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้ง QR CODE ของสำนักงาน สามารถตรวจสอบข้อมูล ช.พ.ค. ช.พ.ส.ของสมาชิกในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ9-5-2561505