สำนักงาน สกสค. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญถิ่น ทิพย์อักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 19.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญถิ่น ทิพย์อักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และสมาชิก ช.พ.ค. ณ วัดถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

290 309

307316291296 325 329 327 303294