สำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกแบบสำรวจข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นปัจจุบัน ทั้งเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ทั้งนี้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลนำส่งได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสามารถเลือกช่องทางส่งได้ ดังนี้

ที่อยู่ :  299/5-6  หมู่ 9 บ้านกุง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  31000

เบอร์โทรสาร : 0 4463 4992

เพจ Facebook : สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์

อีเมลล์ : otepburiram@hotmail.com      หรือ     sk_buriram@otep.moe.go.th

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่