สิทธิประโยชน์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”

สิทธิประโยชน์การลงทะเบียน “พร้อมเพย์ (Prompt Pay)”

– สะดวก รวดเร็วขึ้น เพราะไม่ต้องถามชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับโอนให้ยุ่งยาก รู้แค่เบอร์มือถือก็กดโอนเงินให้ได้แล้ว
– ปลอดภัย เพราะไม่ต้องพกเงินสดไปโอนเงินให้ที่ธนาคาร ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะสูญหาย และยังสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้ด้วย
– ค่าธรรมเนียมโอนเงินถูกลง โดยเฉพาะการโอนต่างธนาคาร หรือข้ามเขต ข้ามจังหวัด ต่อไปใครจะโอนเงินให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัด จ่ายค่าอาหารให้เพื่อน หรือโอนเงินค่าซื้อของให้บัญชีต่างธนาคาร ถ้าจำนวนไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลย แต่หากเกิน 5,000 บาท ก็ยังเสียค่าธรรมเนียมถูกลงกว่าแบบเดิม
-สามารถรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรง โดยผูกบัญชีไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนภาษี เงินบำนาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ

9