หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา” ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ  ศิลปินผู้สร้างสรรสร้างงานศิลปะ ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย

ดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวในรูปแบบ E – Book ได้ที่  http://thaimediafund.or.th/phramerumas/24-04-2561487