เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ให้บริการแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์  ให้บริการสมาชิกที่มาติดต่อ เรื่องการบันทึกปากคำทายาทสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เพื่อรับเงินค่าสงเคาระห์ครอบครัวต่อไปDSC01652 DSC01653