เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ 1538964881770