แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ สัญจร วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เปลี่ยนแปลงจากสถานที่เดิม หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นที่ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์86487019_180153156647630_5285795588099538944_n

86969730_196008511762317_3341202119238615040_n