แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้การบริการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ สัญจร ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ จากเดิม หอประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ />เป็นที่หอประชุมโรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์86459930_202557340863723_5821204978563284992_n

83932402_590228118194282_6955175627171299328_n