แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ลงนามแต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 3 ราย
1.นายธนพร สมศรี
2.นางวรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์
3.นายกฤตชัย อรุณรัตน์
75587499_435911707071739_8081370847375261696_n