โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 89 พรรษา (5 ธันวาคม 2558) สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นเจ้าภาพหลักสร้างบ้านให้นักเรียนที่ยากจน ไม่มีบ้านอยู่ โดยคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์  เจียมใจ ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท สร้างบ้านให้ เด็กชายอภิวัชร  เชื่อรัมย์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนธารทองวิทยา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  และ ดร. สุกุล สุวรรณธาดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ (กรรมการ สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์) สนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท  สร้างบ้านให้กับเด็กหญิงกัณฐิกา   เจริญศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนพรสำราญ อ. คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ซึ่งเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา นายสงัด  ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกรรมการฯ ได้ร่วมพิธียกเสาเอกบ้านหลังแรกของเด็กชายอภิวัชร  เชื่อรัมย์ ณ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 5 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

DSC03248 DSC03290

DSC03304 DSC03318 DSC03319DSC03214DSC03268DSC03257